25.07.2008   სემინარი საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში, ქვეპროგრამის „ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი მეთოდოლოგიური და ტექნოლოგიური გამოყენებანი“ მიზნების, ამოცანების და შედეგების პრეზენტაცია
საქართველოს ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა საგრანტო დაფინანსებაზე წარდგენილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელმწიფო-მიზნობრივი პროგრამის `კომპიუტერის სრული-პროგრამულ მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში~ ქვეპროგრამის `ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი მეთოდოლოგიური და ტექნოლოგიური გამოყენებანი~ მიზნების, ამოცანების და სასაფუძვლო შედეგების პრეზენტირების მიზნით ორგანიზება გაუკეთა სემინარს რომელსაც რუსთველის ფონდის წარმომადგენლობაც ესწრებოდა. სასემინარო საკითხების ნუსხა:
  • ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის სასაფუძვლო საკითხების მიმოხილვითი ანალიზი – კ.ფხაკაძე
  • ქართული მეტყველების კომპიუტერული ამომცნობის კონსტრუირების მიზნით თსუ-ში მიმდინარე კვლევების მიმოხილვითი ანალიზი – გ. ჩიჩუა
  • თსუ საგრანტო ქვეპროგრამის - “ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური გამოყენებანი” - სასაფუძვლო შედეგების, მისაღწევი მიზნებისა და გამოყენებადი მეთოდების მოკლე მიმოხილვა – კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, კ. გაბუნია
  • ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის კონსტრუირების ამოცანა და ქართული ენის წინაშე მდგარი საფრთხეები - კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი
14.07.2008   ინსტიტუტის წევრები სტუმრად რუსთავი 2-ის დილის გადაცემაში
ამა წლის 14 ივლისს ინსტიტუტის წევრები: კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე და გ. ჩიჩუა მიწვეულნი იყვნენ სატელევიზიო არხის რუსთავი 2-ის დილის გადაცემაში „დილა მშვიდობისა საქართველო“:

01.07.2008 ღია სემინარი 2000-2007 წლებში თსუ-ში მიმდინარე კვლევების შედეგების უფრო დეტალური პრეზენტირების მიზნით (თსუ II კორპუსი). (დაწვრილებით...)

26.06.2008 საზოგადოებრივი არხის რეპორტაჟი 26 ივნისს ჩატარებულ საგანმანათლებლო სემინარზე „ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის კონსტრუირების ამოცანა და ქართული ენის წინაშე მდგარი საფრთხეები“. (დაწვრილებით...)

01.07.2008 ქართული ენის, ლოგიკისა და გამომთვლელის ახალგაზრდულმა ჯგუფმა თსუ I კორპუსში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის დარბაზში, გააკეთა საგანმანათლებლო სემინარი თემაზე: ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის კონსტრუირების ამოცანა და ქართული ენის წინაშე მდგარი საფრთხეები (დაწვრილებით...)

07.02.2008 თსუ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული ღია საუნივერსიტეტო სემინარი (დაწვრილებით...)

თსუ სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის `კომპიუტერის სრული-პროგრამულ მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში~ და თსუ-ში ბუნებრივი ენების ლოგიკისა და მათემატიკური ლინგვისტიკის მიმართულებით სასწავლო პროცესების დანერგვის დოკუმენტალური ისტორია:
2001 წელი       2002 წელი       2003 წელი       2004 წელი       2005 წელი
2006 წელი       2007 წელი-1    2007 წელი-2    2008 წელი