26.06.2008 საზოგადოებრივი არხის რეპორტაჟი 26 ივნისს ჩატარებულ საგანმანათლებლო სემინარზე „ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის კონსტრუირების ამოცანა და ქართული ენის წინაშე მდგარი საფრთხეები“.

საზოგადოებრივი არხის 26 ივნისის რეპორტაჟი თსუ I კორპუსში ქართული ენის, ლოგიკისა და გამომთვლელის ახალგაზრდული ჯგუფის მიერ ორგანიზებული საგანმანათლებლო სემინარზე „ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის კონსტრუირების ამოცანა და ქართული ენის წინაშე მდგარი საფრთხეები“.