07.02.2008 თსუ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული ღია საუნივერსიტეტო სემინარი

თსუ სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული ღია საუნივერსიტეტო სემინარი, ბუნებრივი ენების ლოგიკისა და მათემატიკური ლინგვისტიკის საუნივერსიტეტო აქტუალობის შესახებ, 2008 წლის 7 თებერვალი (მოსმენა შედგა თსუ ი. ჯავახიშვილის სასემინარო დარბაზში); სემინარზე 1 თვიანი დახურული საექსპერტო-სადეპარტამენტო განხილვის შედეგად კიდევ ერთხელ ღიად დადასტურდა ბუნებრივი ენების ლოგიკის და მათემატიკური ლინგვისტიკის აქტუალურობა როგორც სასწავლო ასევე სამეცნიერო თვალსაზრისებით.

სასემინარო მოხსენების ანოტაცია: საკითხის ისტორია მოხსენების სამეცნიერო ნაწილი