ბუნებრივ ენათა დამუშავება I
ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები
კონფერენციის მასალები, ქარული/ინგლისური
(16-18 ივნისი 2003 წ.)

ბუნებრივ ენათა დამუშავება I I
ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები
კონფერენციის მასალები, ქარული/ინგლისური
(21-23 ივნისი 2004 წ.)

ბუნებრივ ენათა დამუშავება I I I
ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები
კონფერენციის მასალები, ქარული/ინგლისური
(29 ივნისი - 1 ივლისი 2005 წ.)

ბუნებრივ ენათა დამუშავება IV
ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები
კონფერენციის მასალები, ქარული/ინგლისური
(5-6 დეკემბერი 2006 წ.)

ბუნებრივ ენათა დამუშავება V
კონფერენციის მასალები, ქარული/ინგლისური
(29-30 მაისი 2007 წ.)

ბუნებრივ ენათა დამუშავება VI
კონფერენციის მასალები, ქარული/ინგლისური
(27-28 მაისი 2008 წ.)

About 1-stage Voice Managed Georgian Intellectual Computer System     Slides
The Seminar of VIAM, Reports, Vol. 34, 2008

Georgian Language's Theses     Slides
The Seminar of VIAM, Reports, Vol. 34, 2008

მათემატიკური მეთოდებით აგებული მართლმწერი ქართული მარტივი წინადადებებისათვის (ექსპერიმენტული ვარიანტი) (თსუ 2008 წ)   პრეზენტაცია
თსუ-ს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ბაკალავრ ლაშა აბზიანიძის საბაკალავრო ნაშრომი, ხელმძღვანელი კ. ფხაკაძე

შემამოკლებელი სიმბოლოების შესახებ ქართულ ენაში (თსუ 2008 წ)
თსუ-ს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ბაკალავრ ნიკოლოზ ფხაკაძის საბაკალავრო ნაშრომი, ხელმძღვანელი კ. ფხაკაძე

1st Version of the Intellectual Computer System in Georgian Written Language
Reports of Enlarged Session of the Seminar of VIAM, Volume 23, 2009

The Georgian Text Reader System with User’s Possibility to Build in an Own Synthetic Voice
Reports of Enlarged Session of the Seminar of VIAM, Volume 23, 2009

The Georgian Reader-Listener System with User’s Possibility to Build in an Own Synthetic Voice
Reports of Enlarged Session of the Seminar of VIAM, Volume 23, 2009

Mathematical Analysis of Georgian Declarative Verbs
Reports of Enlarged Session of the Seminar of VIAM, Volume 23, 2009