კონსტანტინე ფხაკაძე 2011 წლიდან არის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში უნივერსიტეტის რექტორის, რექტორატისა და აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების მხარდაჭერითა და ქართული ენის ციფრული კვდომის საფრთხისგან დაცვის მიზნით მის მიერვე დაფუძნებული ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის დირექტორი; 2012 წლიდან - ამავე ცენტრის გრძელვადიანი პროექტის „ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი“ ხელმძღვანელი; 2015 წლიდან - ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტის სრული პროფესორი და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან არსებული ქართული ტექსტური ბაზების ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპების შემმუშავებელი საკონსულტაციო საბჭოს წევრი.
2002 წელს ქართული ენის დაცვის მიზნით მან შეიმუშავა და 2007 წლამდე ანუ გაუქმებამდე ხელმძღვანელობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის...
ვრცლად CV
მერაბ ჩიქვინიძემ დაამთავრა მაგისტრატურა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამჟამად არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტის დოქტორანტი და ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის მკვლევარი. არის 30-ზე მეტი პუბლიკაციის ავტორი და თანაავტორი. 2010 წლიდან მოყოლებული მუშაობდა .Net დეველოპერად, კომპანიებში ლივინგსტოუნი, სინგულარი და ლასვეგასი. უყვარს საინტერესო პროექტებზე მუშაობა. ჯერ კიდევ სკოლის ასაკიდან მოყოლებული დაინტერესებულია ქართული ენის ტექნოლოგიზების სფეროთი და ფიქრობს რომ ამ სფეროს სათანადოდ განვითარების გარეშე ქართული ენა ვერ გადარჩება.
CV
გიორგი ჩიჩუამ 1993 წელს დაამთავრა თსუ ფიზიკის ფაკულტეტი მიკროპროცესორული სისტემების სპეციალობით. მუშაობდა თსუ-ში, მართვის სისტემების ინსტიტუტში, ილია უნში და დელტა კომში. ამჟამად არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტის დოქტორანტი და ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის მკვლევარი. არის 40-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი და თანაავტორი. თვლის, რომ ილიას სიტყვების „მამული, ენა და სარწმუნოება“ დაცვის საქმეში, კერძოდ ქართული ენის ციფრული კვდომისაგან გადარჩენის საქმეში შეაქვს თავისი მოკრძალებული წვლილი.
CV
დავით კურცხალია არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულების მეოთხე კურსის სტუდენტი. 2014 წლიდან მუშაობს „front-end“ დეველოპერად კომპანია ლასვეგასში. 2015 წლიდან არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის დამხმარე მკვლევარი. 10-მდე სამეცნიერო პუბლიკაციის თანაავტორია. დარწმუნებულია ქართული ენის ტექნოლოგიური დამუშავების აუცილებლობაში და თვლის რომ ამ მეტად მნიშვნელოვან საკითხს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს.
CV
შალვა მალიძე
CV

რჩეული პუბლიკაციები

რჩეული ვიდეოები

ჟურნალი და ვიკიპედია
Myvideo.ge

რჩეული გადაცემები

მეტის ჩვენება