ლექტორები

Speaker 14

ალექსი კირთაძე წაიკითხავს ლექციას თემაზე „ინვარიანტული ზომების ძლიერი ერთადერთობის თვისების შესახებ“, რომელიც ეძღვნება შალვა ფხაკაძის სამეცნიერო მოღვაწეობის ზომის თეორიის ეტაპს.

ალექსი კირთაძის სამეცნიერო კვლევის ინტერესებს წარმოადგენს სიმრავლეთა თეორია, ზომის თეორია და ნამდვილი ანალიზი.
მას გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, 1 მონოგრაფია, მიღებული აქვს მონაწილეობა 50-ზე მეტ საერთაშორისო კონფერენციაში.

;