ბუნებრივ ენათა დამუშავება I

ბუნებრივ ენათა დამუშავება II

ბუნებრივ ენათა დამუშავება III

ბუნებრივ ენათა დამუშავება IV

ბუნებრივ ენათა დამუშავება V

ბუნებრივ ენათა დამუშავება VI

International Conference on Modern Problems in Applied Mathematics (Book of Abstracts)

მათემატიკური მეთოდებით აგებული მართლმწერი ქართული მარტივი წინადადებებისათვის
(ექსპერიმენტული ვარიანტი) (თსუ 2008 წ) პრეზენტაცია

შემამოკლებელი სიმბოლოების შესახებ ქართულ ენაში (თსუ 2008 წ)

1st Version of the Intellectual Computer System in Georgian Written Language

The Georgian Text Reader System with User’s Possibility to Build in an Own Synthetic Voice

The Georgian Reader-Listener System with User’s Possibility to Build in an Own Synthetic Voice

Mathematical Analysis of Georgian Declarative Verbs

ბუნებრივი ენების ლოგიკა და გამოთვლითი ენათმეცნიერება